Świat w twoich rękach

Susze, powodzie, huragany, brak dostępu do wody pitnej. Zmiany klimatu postępują szybciej niż naukowcy przewidywali jeszcze kilka lat temu i zabijają życie na naszej planecie. Jednak mamy jeszcze szansę na uniknięcie katastrofy. Aby tak się jednak stało…

Potrzebujemy zdecydowanych działań gwarantujących redukcje emisji gazów cieplarnianych. Może je zapewnić jedynie światowe porozumienie w sprawie ochrony klimatu.

Wiemy już, że wzrost średniej temperatury na Ziemi o zaledwie 1,5 °C bedzie mieć nieodwracalne konsekwencje dla ludzi i przyrody, a skok powyżej 2 °C niesie ze sobą ryzyko tragicznych zmian, których człowiek nie będzie w stanie kontrolować.

Politycy mogą to jeszcze zmienić.

 

Ty Decydujesz – to akcja mobilizująca polityków do działania w kwestii ochrony klimatu i transformacji gospodarczej opartej na czystych technologiach. To głos wszystkich, którym zależy na życiu ludzi i zwierząt zagrożonych zmianami klimatu.